Reflexoteràpia

La Reflexología es una tècnica de massatge que es fa servir de manera manual o amb aparells. Consisteix en proporcionar un massatge a punts "reflexos" específics dels peus o les mans amb la finalitat de tractar o aliviar diferents parts del cos mitjançant el reflex que provoca dit massatge. D'aquesta manera aconseguim restablir l'equilibri i l'armonia del nostre organisme.

Activa la capacitat de curació del nostre propi cos. Té una gran influència relaxant per a tot el sistema nerviós i el regula considerablement. És ideal pels mals de cap ja que té poderosos efectes en la circulació sanguínea. Ajuda a combatir l'insomi ja que millora la qualitat de la son.

                         Terapeuta: Gema Jaramillo