Teràpia Familiar

Les Constel·lacions son una gran eina terapèutica tant en teràpia individual com en tallers grupals per a poder veure i analitzar situacions que ens limiten o ens angoixen a la nostra vida. Ajuda a veure amb perspectiva els patrons i les lleialtats que inconscientment cumplim seguint tot el nostre llinatge familiar, prendre consciència d'aquestes dinàmiques i enfocar-nos més clarament cap a una solució conscient  pel malestar que ens han anat generant durant la vida en tots els seus aspectes, ja siguin familiars, de parella, laborals, escolars... 

En tallers grupals, les Constel·lacions ens serviran per veure d'una manera més amplia on es troben els desequilibris dins el sistema al que pertanyem, assumir-los i treballar per a afrontar-los d'una manera mes equilibrada per a que deixin de ser una dificultat.

En teràpia individual Sistèmica, les Constel·lacions ens serveixen per aprofundir molt més sobre el nostre sistema a nivell col·lectiu i sobre cada una de les persones que formen aquest sistema, ordenar els nostres vincles per generar canvis i orientarnos cap a solucions desde la calma i l'acceptació del que hi ha.

Terapeuta: Óscar Sánchez